Лексичний мінімум медіазнавця


Медіаарт

Етимологія терміна


англ. mass media – средства массовой информации + art – искусство

Еквівалент іншою мовою


рос. Медиа-арт, медиаарт, медиа арт

Синонім або відсилання до іншого терміна


див. також Медіа-мистецтво / реком. Медіамистецтво

Словникове значення


"течение в современном искусстве, использующее в качестве художественного пространства такие современные коммуникационные технологии, как Интернет, телефонная связь, пейджинг и т.п.".

Контекстне значення


Джерело


Габдреева, Н.В. & Гурчиани, М.Т. (2012), Словарь композитов русского языка новейшего периода, ФЛИНТА, Наука, Москва, режим доступа: посилання


Міждисциплінарний дослідницький проєкт «Лексичний мінімум медіазнавця» / «Lexical Minimum of Media Expert» (1.02.2021–1.12.2024) здійснюється в межах наукової теми Інституту журналістики «Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах» (2019–2024), що взяв на себе зобов’язання щодо отримання статусу спостерігача (учасника) в системі ELEXIS (Європейська лексикографічна інфраструктура – Угода про грант No 731015 – HORIZON 2020), яку представляє Інститут Йозефа Стефана (Словенія) як координатор (грантова угода триває з 1.02.2018 до 31.07.2022).

Мета проєкту – розробити концепцію, теоретично обґрунтувати та створити е-словник основних понять медіазнавства в межах навчального е-ресурсу «Лексичний мінімум медіазнавця» / «Lexical Minimum of Media Expert», інтегрувати його до Європейської лексикографічної інфраструктури ELEXIS та впровадити в навчальний процес Інституту журналістики.

Завдання проєкту:

 1. проаналізувати й узагальнити європейський досвід створення е- словників, термінологічних і лексикографічних баз даних, зіставити його з практикою укладання таких словників в Україні;
 2. сформулювати теоретичні засади укладання аудіовізуальних зведених е- словників дефінітивного типу з можливістю інформаційного пошуку термінів;
 3. сформувати термінологічну, знаннєву (формату наукових праць) та лексикографічну бази даних для е-ресурсу з навчальною метою;
 4. до кожного з реєстрових термінів дібрати відеоряд, фотоілюстрації, на цій основі створити відео- і/або анімаційні ролики та презентації для візуалізації реєстрових одиниць;
 5. адаптувати версію е-ресурсу для людей із вадами зору;
 6. популяризувати ресурс на міжнародному й всеукраїнському рівнях у форматі презентації наукових доповідей на конференціях;
 7. викласти всі етапи роботи на проєктом, архітектоніку ресурсу й теоретичні засади його створення в науковій статті.

Дослідницька група:

 • Іващенко В.Л., професор кафедри видавничої справи, заступник директора з наукової роботи Інституту журналістики, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник – координатор проєкту, відповідальна: за розроблення концепції, теоретичне обґрунтування; формування реєстру е-словника, збір первинних даних; редагування лексичного матеріалу; наповнення текстового, відео- та анімаційного контенту е-словника; організацію та проведення робочих семінарів із питань створення навчального е-ресурсу; підготовку наукової публікації та наукового звіту;
 • Горбенко Г.В., директор Інституту журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент – відповідальна за джерельну базу е-словника, збір первинних даних;
 • Яскевич В.О., доцент кафедри комп'ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління, кандидат технічних наук  – відповідальний за створення технічної платформи навчального е-ресурсу, її наповнення та підготовку наукової публікації;
 • Ангелова М.С., завідувач НВМ тележурналістики Інституту журналістики, старший викладач – відповідальна за розроблення шаблону візуалізації термінів та створення візуального контенту для е- словника;
 • Новохатько Л.М., завідувач кафедри реклами та зв’язків із громадськістю Інституту журналістики, доктор історичних наук, професор – відповідальний за збір первинних даних;
 • Воскобойнікова-Гузєва О.В., завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник – відповідальна за збір первинних даних.

Виконавці проєкту:

Викладачі: В.Л. Іващенко, Г.В. Горбенко, В.О. Яскевич, М.С. Ангелова, Л.М. Новохатько, О.В. Воскобойнікова-Гузєва, І.Ю.  Афанасьєв, М.М. Нетреба, В.Є. Сошинська, М.В. Макарова, І.І. Стамбол, Т.І. Ужанська, Т.І. Поліщук, Д.В. Харамурза, Н.М. Терещенко.

Студенти: А. Солоненко, Д. Івлєв, І. Валько.

Сайт проєкту ELEXIS: https://elex.is/

Сторінка установ-спостерегачів проєкту ELEXIS: https://elex.is/observers/

Сторінка Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка як спостерігача проєкту ELEXIS: https://elex.is/portfolio-item/ijbgku/

на головну